Randevu Al

EKİBİMİZ

Tarık Gandur

Tarık Gandur

Uzman Psikolog
Kısa Süreli Terapist

Adnan Menderes Ü. Klinik Psikoloji Doktora (Devam)
Ege Üniversitesi Psikoloji (Aile Danışmanlığı) Yüksek Lisans.
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans (MBA)
İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Lisans


GSM: 0536 593 34 64
WEB: www.tarikgandur.com 


Özgeçmiş

Lise eğitimini Ankara'da Charles de Gaulle Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü' nden mezun oldu. 2009 yılında aynı üniversitenin İşletme Bölümü Yüksek Lisans ( MBA ) Programını tamamladı. Gandur, ikinci yüksek lisansını Ege Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Aile Danışmanlığı bölümünde tamamlamıştır. Gandur 2016 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programına kabul edilmiştir ve halen buradaki eğitimine devam etmektedir. 

Gandur, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi Derneği Başkanı ve Çözüm Odaklı Terapinin duayenlerinden, Dr. Stephen Langer'den eğitim ve süpervizyon almıştır. Tarık Gandur  Uluslararası Çözüm Odaklı Eğitim Enstitüleri Birliği'nin (IASTI) Çözüm Odaklı Uygulayıcı olarak tanıdığı Türkiye'deki ilk ve tek terapisttir

Tarık Gandur, psikolojik destek ve psikoterapinin mümkün olduğunca kısa bir müdahale olarak planlanması gerektiğine inanmaktadır. Geleneksel yöntemler ile yürütülen çalışmalar ile karşılaştırıldığında Gandur'un çalışmalarında ortalama seans sayısı, genellikle, daha düşüktür. 

Travma ve travmaya müdahale alanında da pek çok eğitim almış olan Gandur, Soma Dayanışma Ağı Projesi'nde (SomaDa) projesinde gönüllü olarak çalışmıştır ve halen Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Travma, Afet ve Kriz Birimi'nde travma alanında gönüllü çalışmalarına devam etmektedir. 

Aralarında Avrupa Kısa Süreli Terapi Derneği'nin ve Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Derneği'nin de bulunduğu Ulusal ve Uluslararası birçok mesleki örgüte üye olan Gandur ayrıca, Konak Kent Konseyi Mülteciler Çalışma Komisyonu çalışmalarına da katılmaktadır.   

Tarık Gandur çalışmalarında çözüm odaklı terapinin yanısıra farkındalık meditasyonu tekniklerinden ve özellikle travma ile çalışırken EMDR tekniklerinden de yararlanmaktadır. 

Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Tarık Gandur, İngilizce terapi de uygulamaktadır. Ayrıntılı bilgi için: http://www.izmirpsychotherapy.com/

(for details about psychotherapy services in English please visit the website above
Çalışma Alanları

 • Kısa Süreli Terapiler,

 • Ruhsal Travma ve Psikososyal Destek,

 • Çözüm Odaklı Terapiler,

 • Lezbiyen, Gey, Biseksüel (LGBT) bireylere yönelik psikolojik destek,

 • Bunalım, depresyon vb. sorunlar,
 • Stres ile başa çıkma, Öfke ile başa çıkma (stres yönetimi, öfke kontrolü),

 • Performans sorunları ( ders çalışma problemleri, sınav kaygısı vb. ),

 • Kaygı Sorunları (sürekli endişeli olma ve herşeyi kafaya takma),
 • Sosyal Sorunlar ( arkadaş edinememe gibi ),

 • Kariyer danışmanlığı ve iş yaşamı ile ilgili problemler,

 • Kişisel gelişim, Kurumsal gelişim ve koçluk.


Mesleki Üyelikleri


 • Türk Psikologlar Derneği- TPD 
  • TPD İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi
  • TPD İzmir Şube Travma, Afet ve Kriz Birimi Üyesi
  • TPD İzmir Şube LGBTİ Çalışma Birimi Üyesi


 • EMDR Derneği (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)  - EMDR-TR 
 • Travma Çalışmaları DerneğiTÇD 

 • European Brief Therapy AssociationEBTA 
  (Avrupa Kısa Süreli Terapi Derneği)
 • International Society for Traumatic Stress Studies- ISTSS  
  (Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Derneği) 


 • European Society for Traumatic Stress Studies- ESTSS 
  (Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği)  • International Positive Psychology Association- IPPA  
  (Uluslararası Pozitif Psikoloji Derneği)
Katıldığı Eğitimler ve Aldığı Sertifikalar


 • Somatik Deneyimleme Giriş Eğitimi- (13 saat) Ursula Fürstenwald 
 • Travmada De-Briefing- (7 saat) Doç. Dr. Sedat IŞIKLI- Türk Psikologlar Derneği
 • Kayıp ve Yas- (7 saat) Doç. Dr. Sedat IŞIKLITürk Psikologlar Derneği
 • Travma Tedavisi: Önlemeden Başaçıkmaya Uygulama Odaklı Bir Yaklaşım- (20 saat) Dr. Stephen LANGER- Northwest Brief Therapy Training Center
 • Çocuk, Ergen ve Aileleri ile Çözüm Odaklı Terapi- Eğitim (12 Saat) Dr. Stephen Langer- Northwest Brief Therapy Training Center 


 • Lezbiyen, Gey, Biseksüel (LGB) Bireylerle Çalışma-  Eğitim (16 Saat)  Cinsel Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)
 • Çözüm Odaklı Kısa Terapi Süpervizyon- Bireysel Süpervizyon (16 Saat) Dr. Stephen Langer- Northwest Brief Therapy Training Center 


 • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi & Travma Tedavisinde KullanımıEğitim (14 Saat) Dr. Stephen Langer- Northwest Brief Therapy Training Center & Ladros


 • Çözüm Odaklı Terapi - Eğitim & Süpervizyon (48 Saat) Harvey Ratner, MA- Brief London & DBE


 • Bilişsel Davranışçı TerapiKuramsal Eğitim (42 Saat) Prof. Dr. Hakan TürkçaparBilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği


 • EMDRI. Düzey Eğitimi (32 Saat) Uzm. Psk. Emre Konuk- Davranış Bilimleri Enstitüsü • Aile ve Evlilik Terapisi- I. Düzey Eğitimi (40 Saat) Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu- ODTÜ SEM • Psikodrama Kuram ve Uygulaması Hazırlık Aşaması (48 saat)  Doç. Dr Ülgen Okyayuz- Türk Psikologlar Derneği • Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Sertifikası (100 Saat)  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Çalışma Grupları
 •  "Just Suppose..." (Uluslararası Çözüm Odaklı Terapi Kongresi) -Amsterdam- Haziran 2014 Sırasında Katıldığı Çalışma Grupları:
  • Creating Solution to Bullying in Schools (Okulda Akran Zorbalığına Yönelik Çözümler Üretmek) - Sue Young
  • Should I stay or should I go? Helping clients with decisions without creating more difficulty. (Danışanlara zor kararlarda yardım etmek) -Jan Müller
  • You and me: How to teach Solution -Focused Psychology to Children and Youth in Schools. (Okulda çocuklara ve gençlere Çözüm-Odaklı Psikoloji nasıl öğretilir?)  -Ben Furman
  • There is A World Beyond Words, Let us do therapy. (Çözüm odaklı terapide kelimelerden fazlasını kullanmak) -Therese Steiner


 • Bilişsel Davranışçı Açıdan Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları (12 Saat) - Türk Psikologlar Derneği • Travma Psikolojisi (16 saat) - Türk Psikologlar Derneği  • Depresyonun Kognitif Terapisi Çalışma Grubu (14 saat)Keith Dobson  • Fenomenolojik Metodoloji (3 Saat) - Doç. Dr. Hanna Nita Sherler  • Kariyer Danışmanları ve Kariyer Koçları için Pozitif Psikoloji (5 Saat) [Online] - Positive Matters 

Bilimsel Çalışmalar